Územní plán platný po změně Z1000

21.11.2011 21:15

Domovská stránka platného územního plánu:

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/uzemni_plan/

 

Grafická část:

http://wgp.urm.cz/tms/internet/vykresy_up/index.php?client_type=gis_hr1&strange_opener=0&client_lang=cz_win