5O BYTŮ MÍSTO ZELENĚ UPROSTŘED PŘÍRODNÍHO PARKU?!

Vážení sousedé, obyvatelé a přátelé Šáreckého údolí,   Je po volbách a radnice se opět snaží prosadit změnu územního plánu a na Šatovce, uprostřed přírodního parku, místo zeleně postavit pět nových až třípatrových domů s asi 50 byty. A to i přes to, že podobný...

Pozvánka na výroční schůzi Spolku Šárecké údolí

Vážení přátelé, dovolujeme si vás pozvat na 11. výroční schůzi Spolku Šárecké údolí, která se bude konat ve STŘEDU 21. 9. od 18 hodin na louce u Žežulky.   PROGRAM: 18:00 – zahájení schůze, přivítání 18:05 – úvodní prezentace  předsedy spolku 18:20 –...

Jak ovlivní Šárecké údolí nový METROPOLITNÍ PLÁN?

Umožní rozsáhlou výstavbu na Šatovce V plánu je obytná výstavba na místě koupaliště Tichá Šárka Vytváří novou plochu pro obytnou výstavbu mezi Top Rezidencí Jenerálka a právě budovanou retenční nádrží na stoce D Navrhuje suché poldry na Mlýnku a na Žežulce S ochranou...