Komunikace

Bezpečná komunikace pro všechny V rámci diskuze na ustavující schůze občanského sdružení Šárecké údolí byla problematika bezpečného pohybu chodců a cyklistů v údolí vyhodnocena jako jeden z nejpalčivějších  problémů, které v údolí jsou. Jsme přesvědčeni, že dobré...

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – PRŮVODNÍ ZPRÁVY

Průvodní zpráva, která zdůvodňuje a vysvětluje navrhované řešení. Saudostu_A-Pruvodni zprava.pdf (89494) Mapka údolí v kontextu Prahy 6 s vyznačením řešeného úseku. Saudostu_B-Situace sirsich vztahu.pdf (769108) Souhrnný výkres celého řešeného úseku od ulice V Podbabě...

Obnova spojovacích cest z údolí

Šárecké údolí bylo v minulosti propojeno sítí kvalitních cest, o které za první republiky pečovalo osm (!) cestářů. Většina těchto cest je dnes zdevastovaných, zarostených či zaslepených. Usilujeme o obnovu těchto cest a otevření údolí pro všechny návštěvníky,...

Žežulka – rekonstrukce hřiště

Pracujeme na proměně hřiště Žežulka. Pokud se dohodneme se sponzorem, mělo by v průběhu jara příštího roku vyrůst v tomto areálu multifunkční hřiště. Na něm by se mohly provozovat nejen volejbal, nohejbal, fotbal, basketbal či házená, ale také v zimním období bruslit...

Historie dle webu praha6.cz

Vstoupíme-li do Šárky, jako bychom se ocitli ve slovanské historii. Svádí k tomu tak česky znějící pojmenování a zejména známá pověst o Ctiradovi a Šárce. Podle této proradné dívky však údolí pojmenováno není. Název snad vznikl z případného jména šarý, později šerý,...