Přírodní památka Dolní Šárka – oblast Šatovka

Přírodní památka Dolní Šárka byla zřízena vyhláškou č. 4/1982 Sb. NVP. Důvod ochrany:  Přirozené výchozy proterozoických kralupsko – zbraslavských hornin (droby a břidlice) v zaříznutém údolí Šáreckého potoka se společenstvy skal a teplomilné skalní stepi s výskytem ...

Historie Šatovky

Usedlost Šatovka, V Šáreckém údolí čp. 74/81,  má jméno po Janu Křtitelovi de Chateau, krejčím a měšťanu Menšího Města pražského, který koupil někdejší vinici Erbovku a stavení roku 1673 od dřívejšího majitele. Jan Chateau obnovil vinohrad, spustošený třicetiletou...

Architektonická soutěž

V návaznosti na soutěžní podmínky schválené Radou MČ Praha 6, usnesením č. 3649/18 ze dne 27.06.2018, proběhla otevřená jednokolová anonymní architektonická soutěž o návrh. Pořadí návrhů:1. cena – 625.000 Kč – návrh č.6 – Mgr. arch. Gabriela...

Námitky spolku ke změně územního plánu

Bezprecedentní zásah do přírodního parku Šárka V důsledku změny územního plánu, ke které došlo po letitých průtazích vloni na podzim, hrozí přírodnímu parku Šárka enormní zásah. Přes 6300 m2 pozemků v okolí usedlosti Šatovka nacházející se v ochranném pásmu přírodní...

Rozsudek Městského soudu – vyhráli jsme!

Neobvykle rychle rozhodl Městský soud ve věci naší správní žaloby. Na devatenácti stranách, celkem ve 109  odstavcích se velmi podrobně problematikou zabývá. Přesně to náš spolek chtěl – aby nezávislá, soudní moc rozhodla, který veřejný zájem má větší váhu. Zda...