Džbán - koupaliště nebo staveniště?

Této kauze budeme věnovat prvořadou pozornost.
Níže naleznete veškeré dostupné články z médií a dokumenty z veřejných zdrojů. Vždy uvedeme zdroj a budeme přetiskovat články v plném rozsahu.

 

Fakta o Džbánu - z veřejných zdrojů

 • 17.10.2013 08:47

  Developer zveřejnil svůj záměr na vlastních webových stránkách

  Níže zveřejňujeme e-mailovou zprávu, kterou nám zaslal zástupce developera, fi. Molepo.   Doporučujeme všem, aby využili nabízenou možnost a sdělili svůj názor přímo developerovi na jeho...

 • 08.10.2013 22:36

  Převody pozemků na Molepo - z katastru nemovitostí

  V následujícím souboru naleznete zmapování převodů pozemků podle katastru nemovitostí - stav ze září 2013. MOLEPOs r o vlastnictví parcel.pdf (894401)

 • 08.10.2013 22:30

  Záznam z ministerstva financí o převodu budov a pozemků na Džbánu

  Na stránkách MF jsme našli tento záznam: __www.mfcr.cz_cs_verejny-sektor_hospodareni_privatizacni-p.pdf (53406)   Vysvětlivky najdete na tomto odkazu: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/hospodareni/privatizacni-projekty#tab-slovnik-pojmu-p Ze záznamu vyplývá, že některé budovy byly...

 • 08.10.2013 22:20

  Znalecký posudek na pozemky kolem Džbánu

  V příloze naleznete znalecký posudek, podĺe kterého byla stanovena cena do dražby na pozemky jak okolo Džbánu, tak u Hostivařské přehrady, či v okolí Rokytky. Podnik Pražské lázně v likvidaci tyto pozemky prodal prostřednictvím ministerstva financí. 2823-PV.1-znalecký posudek.pdf (1462162)

 • 08.10.2013 21:55

  Dražební vyhláška o prodeji pozemků v okolí Džbánu

  V příloze si můžete stáhnout celý text dražební vyhlášky, podle které proběhnul prodej pozemků pod Džbánem. dv_praz.kanalizace_praha11.pdf (2590619)

Kauza Džbán v médiích

Pozemky na Džbánu ve vlastnictví MOLEPO, s.r.o.

Zde si můžete stáhnout dokument, kde jsou zdokumentovány vlastniké poměry v okolí vodní nádrže Džbán.

Vypracoval kolega Ing. jiří John ze spřáteleného sdružení  Veleslavín - Vokovice k životu.

MOLEPOs r o vlastnictví parcel.pdf (894401)

Petice za zachování zeleně v okolí vodní nádrže  Džbán

Radě Hlavního města Prahy

Mariánské nám.1

Praha 1

Radě Městské části Praha 6

prostřednictvím starostky

Vážené paní Ing. Marii Kousalíkové


 

PETICE

za zachování vodní nádrže DŽBÁN a pozemků v jejím okolí k rekreačním účelům a pro trávení volného času občany Hlavního města Prahy.

Nesouhlasíme s prodejem části pozemků koupaliště Džbán a přilehlé zeleně v rozporu s celospolečenským zájmem developerské firmě MOLEPO, s.r.o., vlastněné společností MOLEPO HOLDING LIMITED z Malty.

My níže podepsaní občané žádáme, aby zastupitelé HMP a MČ Praha 6 zabránili všemi dostupnými prostředky změně způsobu využití ploch v okolí přehrady Džbán a v Šárce v územním plánu i připravovaném metropolitním plánu, nedovolili developerům, aby plochy zeleně přírodního parku a jeho ochranného pásma nahradily domy, a aby trvali na jejich využití k rekreaci občanů.

Text petice je vyvěšen též na Facebooku OS Veleslavín Odpovědným, petičním zástupcem občanů pro podání petice a projednávání všech otázek s ní spojených je Ing. Jiří John, předseda OS Veleslavín-Vokovice k životu  (IČO 22768513).

 

Zde si můžete stáhnout petici za zachování rekreační funkce vodní nádrže Džbán.

PETICE za zachování zeleně v okolí vodní nádrže DŽBÁN_02092013.rtf (75219)

Podepsanou petici můžete poslat na adresu Občanské sdružení Veleslavín-Vokovice k životu  Ke Dvoru 774/3. 16000 Praha 6.

 

Kontakt

Spolek Šárecké údolí
Pod Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6

Tel: +420 602 20 55 20

 

 

© 2011 Šárecké údolí, o.s., IČ:22886052, Č.Ú. 2500153774/2010