Kauzy:

Revitalizace Šáreckého potoka

Magistrát hl.m.Prahy plánuje, v rámci protipovodňových opatření, proměnu Šáreckého potoka.

Meandry, suché poldry, u Zlatnice přeložení potoka ze stávajícího koryta po pravé straně na stranu levou, blíže Hanspaulce.

Na Žežulce zase plánují vybudování několika retenčních nádrží.

U bývalé cihelny, dnes AKOM, pak dešťovou usazovací nádrž.

Dostupné dokumenty si stáhněte zde

 

Vinotéka nebo tunel Blanka

Kauza, která nastartovala vznik našeho sdružení. Odbor ochrany památkové péče MHMP zde fatálně selhal ...

Břetislavka

Branou do Šárky ve směru od Vltavy byla vždy zahradní restaurace Břetislavka.  Dnes z ní zbyly jen ruiny a putyka páté cenové skupiny. Bohužel vlastník si pod její revitalizací představuje kancelářskou budovu a "ubytovnu" pro manažery, která si co do vzhledu nezadá s s koncetračními tábory. Podobně obludná je i její plánovaná velikost. ...

 

Natanaelka

Není hezčí pohled na Tichou Šárku, než z lysolajských návrší na údolí korunované kostelem svatého Matěje na nejvyšším kopci. Tuto jedinečnou perspektivu hodlá zničit jeden úspěšný podnikatel v solárním byznysu. Čtěte více zde.

Stoka D

Bohužel, stále existují plány na odvedení vody při záplavách způsobených záplavovými deštmi. V tom případě se vypustí Džbán a Šáreckým údolím má téct vody zhruba jako v Berounce. Proti těmto plánům už se bouřili obyvatelé údolí před 30 lety - tehdy se pod petici proti této zhovadilosti podepsalo 950 lidí. Jak aktuální jsou tyto plány dnes, hodlá naše sdružení ověřit.

Koupaliště Tichá Šárka

Namísto obnovy tohoto kdysi krásného a vyhledávaného koupaliště dojde k jeho prodeji a zrušení...

Kanalizace

Toužebně očekávaná dostavba kanalizace bohužel sebou nese i jistá podzření a obavy. Co se skrývá pod plánovaným "zkapacitněním Šáreckého potoka v rámci protipovodňových opatření"? Prostudujte si dosztupné dokumenty z Úřední desky a zapátrejte dále.  Aby nám město nepřipravilo s kanalizací i danajský dar v podobě potoka  zničeného regulací, nesmyslně a neúčinně vyplýtvanými milony na retenční nádrže apod. Musíme být ve střehu! :-)

 

Druhá přistávací dráha RWY

Letiště plánuje postavit druhou přistávací dráhu. Bohužel blíže městu. Chystá se tak permanentní nálet přímo nad hlavami nás, Šáreckých, stejně jako Hanspaulských či Bohnických obyvatel.

 

Kontakt

Spolek Šárecké údolí
Pod Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6

Tel: +420 602 20 55 20

 

 

© 2011 Šárecké údolí, o.s., IČ:22886052, Č.Ú. 2500153774/2010