Články z PVS a PVK o pražské kanalizaci a stoce D

Provozování nedokončené odlehčovací stoky do Šáreckého údolí je nelegální

17.09.2015 22:45
Odpadní voda je v Praze přiváděna do Ústřední čistírny odpadních vod  jednotnou stokovou sítí. Z levého břehu Vltavy směřují kmenové stoky A, B, C, D, K a z pravého břehu Vltavy vedou stoky E a F. Funkční kanalizační systém stok vzniká od konce 19. století. Jednotná kanalizace má díky zatížení...

PVK - kanalizační řád

30.05.2011 22:57
  PVK - K A N A L I Z A Č N Í    Ř Á D kanalizace pro veřejnou potřebu v povodí Ústřední čistírny odpadních vod Praha                    Zhotovitel kanalizačního řádu a...

Kanalizační řád PVS - o tomtéž od druhého pražského podniku

30.05.2011 22:46
  K A N A L I Z A Č N Í    Ř Á D kanalizace pro veřejnou potřebu na území hlavního města Prahy      v povodí Ústřední čistírny odpadních vod Praha     Zhotovitel kanalizačního řádu a správce kanalizace pro veřejnou potřebu : Pražská...