Články z PVS a PVK o pražské kanalizaci a stoce D

 • 17.09.2015 22:45

  Provozování nedokončené odlehčovací stoky do Šáreckého údolí je nelegální

  Odpadní voda je v Praze přiváděna do Ústřední čistírny odpadních vod  jednotnou stokovou sítí. Z levého břehu Vltavy směřují kmenové stoky A, B, C, D, K a z pravého břehu Vltavy vedou stoky E a F. Funkční kanalizační systém stok vzniká od konce 19. století. Jednotná kanalizace má díky zatížení...

 • 30.05.2011 22:57

  PVK - kanalizační řád

    PVK - K A N A L I Z A Č N Í    Ř Á D kanalizace pro veřejnou potřebu v povodí Ústřední čistírny odpadních vod Praha                    Zhotovitel kanalizačního řádu a...

 • 30.05.2011 22:46

  Kanalizační řád PVS - o tomtéž od druhého pražského podniku

    K A N A L I Z A Č N Í    Ř Á D kanalizace pro veřejnou potřebu na území hlavního města Prahy      v povodí Ústřední čistírny odpadních vod Praha     Zhotovitel kanalizačního řádu a správce kanalizace pro veřejnou potřebu : Pražská...

Kontakt

Spolek Šárecké údolí
Pod Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6

Tel: +420 602 20 55 20

 

 

© 2011 Šárecké údolí, o.s., IČ:22886052, Č.Ú. 2500153774/2010