Kdo jsme?

Šárecké údolí, občanské sdružení, bylo registrováno MV ČR dne 10.6.2011 pod č.j. VS/1-1/84787/11-R.

Na ustavující schůzi dne 14. 7. bylo registrováno 48 členů sdružení.

Na výroční schůzi 7. 10. 2015 byla odhlasována změna názvu spolku a změna stanov.

 

Předseda

David Ptáček, tel.  +420 602 20 55 20

e-mail: info@sarecke-udoli.cz

 

Místopředseda

Ing. Vladimír Brož

e-mail: mistopredseda@sarecke-udoli.cz

 

Hospodář - pokladník:

Michal Zazvonil

e-mail: finance@sarecke-udoli.cz

 

Další členové výboru:

Mgr. Zbyněk Hajn

Ing. Arch. Vladan Hodek

Ing. Jarmila Koňaříková

Jan Kučera

Dana Jenovéfa Marusičová

Markéta Nová

 

  

Bankovní spojení:

 
Fiobanka, a.s.

Č.Ú. 2500153774/2010

IBAN: SK1583300000002500153774

BIC  kód: FIOZSKBAXXX

 

Adresa sdružení:

Pokojná 2707/6, 160 00 Praha 6 - Dejvice


 

Stanovy spolku:

stanovy OS.pdf (193,4 kB)