Kdo jsme

Spolek Šárecké údolí, byl registrován MV ČR dne 10.6.2011 pod č.j. VS/1-1/84787/11-R.
Na ustavující schůzi dne 14. 7.2011 bylo registrováno 48 členů sdružení.
Na schůzi výboru 6.1.2021 bylo schváleno nové složení výboru spolku.

Předseda
David Ptáček
E-mail: david.ptacek@sarecke-udoli.cz

Místopředseda
Jan Kučera
E-mail: jan.kucera@sarecke-udoli.cz

Hospodář – pokladník:
Ing. Marek Brychcín
E-mail: marek.brychcin@sarecke-udoli.cz

Další členové výboru:
Mgr. Zbyněk Hajn
Martina Kletečková
Ing. Vladimír Brož
Mgr. Markéta Nová
Milan Šimonovský
Michal Zazvonil

Bankovní spojení:
Fiobanka, a.s.
Č.Ú. 2500153774/2010
BAN: SK1583300000002500153774
BIC  kód: FIOZSKBAXXX

Adresa sdružení:
Nad Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Stanovy spolku ke stažení zde.