ANKETA SPOLKU ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM 2018

25.09.2018 15:37

Vážení přátelé,

oslovili jsme kandidující strany v komunálních volbách a položili jim několik otázek, které se týkají problémů souvisejících s budoucností naší lokality. Otázky se týkají těchto témat: 

• Management Šáreckého údolí v oblasti Dolní a Tiché Šárky

• Protipovodňové opatření proti vzedmutému potoku a Vltavě

• Stoka D

• MHD v Šáreckém údolí

• Šárecké údolí ­ Divoká Šárka

• Džbán

• Zahrádková osada Jenerálka

• Tramvaj na Suchdol

• Zástavba rozvojových a transformačních ploch v oblasti Suchdola a Sedlce, ploch bývalé cihelny u Sedlce a mrazíren ve Starém Sedlci

• Řešení tranzitní dopravy a tangenciálního městského spojení obou břehů Vltavy

• Zapojení spolků a občanů

 

a odpovědi naleznete zde:

anketa Šárka volby 2018 fin.pdf (172205)