BEZPEČNÁ KOMUNIKACE V ÚDOLÍ - MÁME PODPORU RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 6 !!!

15.07.2013 09:49

Náš projekt na rekonstrukci komunikace V Šáreckém údolí významně pokročil.

 Na konci května jsme dopravní studii prezentovali na dopravní komisi MČP6.

 Zde se naše  prezentace setkala s velkým úspěchem, jmenovitě ji velmi výrazně podpořil místostarosta pro dopravu a životní prostředí Bc. Jan Záruba. 

 Program schůze si můžete stáhnout zde.  Zápis z jednání dopravní komise si prohlídněte zde .

 V červnu jsme naši prezentaci předvedli ještě jednou na komisi životního prostředí. I na této komisi jsme slyšeli slova chvály a díků. V návrhu zápisu (zatím ještě není na webu MČ Prahy 6) doslova zaznělo: "komise považuje činnost o.s. Šárecké údolí za příkladnou".

 V tomto týdnu jsme získali zásadní dokumenty pro naši podporu. Jednak koordinační stanovisko odboru územního rozvoje, ale především dopis místostarosty J. Záruby, směrovaný řediteli OMI MHMP.  Ve svém dopisu mj.píše: " Praha 6 dlouhodobě podporuje rekonstrukci této komunikace, obdobně tak podporuje hlavní cíle studie, tedy zabezpečení bezpečného pěšího průchodu Šáreckým údolím, které je součástí přírodnho parku Šárka - Lysolaje a rekreačně-oddychových ploch severního okraje Prahy. Na základě projednání celé věci proto jednoznačně doporučujeme, aby předmětná studie byla zapracována do akce OMI MHMP."
Stanovisko si můžete prohlídnout zde: p6za4291304-zapis-z-dopravni-komise.pdf (193,6 kB)koordinovane_stanovisko_ke_studii.pdf (2 MB)

Dopis pana místostarosty je ke stažení zde: odp - dopravní studie PROMIKA-os Šárecké údolí_Ptáček.pdf (121,3 kB)

 Dne 16.7. jsme vedli jednání s Ing. Řehořovou z OMI MHMP (tento odbor bude provádět a financovat rekonstrukci silnice V Šáreckém údolí).
Dále se schůzky zúčastnila Ing. Černá ze Zavosu, která naše řešení bude začleňovat do již vydaného územního rozhodnutí na rekonstrukci silnice v úseku Břetislavka - Pokojná.

Konečně byl přítomen  i Ing. Miroslav Sachl z odboru dopravy a ž.p. MČP6. Díky jeho účasti se podařilo najít řešení, jak rekonstrukci provést všude tam, kde nezasahuje do soukromých pozemků. V ideálním případě by tak silnice mohla být rekonstruována podle našich požadavků v úseku od Břetislavky po Pokojnou již v roce 2015.

Další část silnice od Pokojné po Jenerálku se bude rekonstruovat až po dokončení výstavby kanalizace v tomto úseku. Do té doby bude naše sdružení, Městská část Prahy 6 i magistrát pokračovat v navrženém řešení, vykupovat pozemkyod soukromých osob, připravovat budování alternativních pěších cest.

Naše práce tak nekončí, ale to nejvýznamnější se nám již povedlo.

Děkujeme proto touto cestou všem občanům, kteří se k nám připojili, podávali připomínky a diskutovali s námi. Děkujeme našim sponzorům, bez jejichž příspěvků bychom studii nemohli realizovat. Děkujeme firmě Promika za vynikající práci a vstřícnost. Nemůžeme zapomenout ani na paní Řehořovou z OMI, která trpělivě čekala s realizací rekonstrukce, dokud jsme jí nepředali naši dopravní studii.

A konečně, naše velké poděkování patří naší radnici. Tím, že se Městská část s naším návrhem ztotožnila a stojí za námi, získává na významu nejen projekt rekonstrukce, ale role přírodního parku Šárka - Lysolaje pro oddychově-rekreační aktivity všech občanů nejen z Prahy 6.

Zpět

Kontakt

Spolek Šárecké údolí
Pod Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6

Tel: +420 602 20 55 20

 

 

© 2011 Šárecké údolí, o.s., IČ:22886052, Č.Ú. 2500153774/2010