Dětské hřiště Žežulka - sponzor, firma CPI, nabízí financování jeho rekonstrukce!

23.05.2012 00:00

Další občan údolí, pan Radovan Vítek, nabídnul významnou finanční pomoc pro Šárecké údolí.

Prostřednictvím své firmy C.P.I. věnuje Praze 6 věcný dar, rekonstrukci dětského hřiště na Žežulce.

Celá akce se uskuteční především díky Ing.Janu Kučerovi, členu sdružení, který připravil celý projekt.

Více o rekonstrukci hřiště se dočtete v naší rubrice PROJEKTY.