Hvězdárna na Babě u usedlosti Majorka - aneb jak umístit vilu do přírodního parku

18.11.2011 18:24

Památková zóna Baba patří neodmyslitelně k přírodnímu parku Šárka - Lysolaje. Na zdejším svahu se nalézá také viniční usedlost Majorka.

Vznikla roku 1572 spojením pěti vinic, nejstarší z roku 1410.

Na viničních svazích, parcelách 2696/1 a 2696/2 chce nyní jejich současný vlastník postavit "amatérskou hvězdárnu" s přístupem veřejnosti.

Jeho záměrem se zabývala dne 26.10.2011 Komise územního rozvoje MČP6, viz zápis zápis KÚR_10_261011.doc (72 kB).

Dle našeho názoru měla komise záměr jednoduše shodit ze stolu. Neexistuje jediný důvod, proč by měl kdokoliv stavět na zvláště chráněných partiích přírodního parku jakoukoliv stavbu.

Naopak , je zde velmi vážné riziko, že "amatérská hvězdárna" přestane veřejnosti sloužit dříve, než jí bude otevřena. Z "hvězdárny" se tak stane luxusní vila na jedinečném místě, pod prvorepublikovými funkcionalistickými vilami na Babě.

Mimochodem, kolik hvězdáren bylo postaveno pod kopcem, nikoliv na kopci?

Naše sdružení bude tuto kauzu sledovat a vyzveme KÚR, aby od podpory tomuto krajně podezřelému projektu, který veřejnost nepotřebuje, ustoupila. 

Majorka - katastrální mapa:

Majorka - KN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majorka - letecký snímek z mapy.cz

Majorka- mapy.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majorka - výřez z Atlasu životního prostředí - hranice přírodního parku je vyznačena modře.

majorka - atlas zivotniho prostredi

 

 

Zpět

Kontakt

Spolek Šárecké údolí
Pod Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6

Tel: +420 602 20 55 20

 

 

© 2011 Šárecké údolí, o.s., IČ:22886052, Č.Ú. 2500153774/2010