Interpelace podané na MHMP - rekonstrukce komunikace a protipovodňová opatření

24.01.2019 17:47

Ve čtvrtek 24.1. 2019 vystoupil člen výboru Spolku Šárecké údolí Milan Šimonovský se dvěma interpelacemi. Doufáme, že s novým obsazením magistrátu se podaří tyto dlouho prosazované projekty zdárně posunout k realizaci.

Znění interpelací naleznete zde:

interpelace MHMP_protipovodnova opatření_24012019.pdf (250223)

interpelace MHMP_rekonstrukce komunikace V Šáreckém údolí 24012019.pdf (421054)

Zpět

Kontakt

Spolek Šárecké údolí
Pod Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6

Tel: +420 602 20 55 20

 

 

© 2011 Šárecké údolí, o.s., IČ:22886052, Č.Ú. 2500153774/2010