Jsme registrováni!

21.06.2011 20:04

    Ministerstvo vnitra nás úspěšně zaregistrovalo pod IČ 22886052. Nyní nás čeká ustavující schůze a pak můžeme jít na radnici ohlásit svou územní působnost.

Sarecke udoli - registrace