Kauza Břetislavka - článek v zářijovém čísle Šestky

09.09.2016 12:25

 O současném stavu v kauze Břetislavka informuje článek členů výboru Spolku Šárecké údolí, který vyšel v zářijovém čísle časopisu Šestka na straně 24.

 

 

Zde si můžete přečíst znění článku:

Kauzou Břetislavka se na  základě interpelace bude zabývat primátorka Adriana Krnáčová. Zahradní restaurace Břetislavka bývala oblíbeným výletním místem při vstupu do Šáreckého údolí a v přilehlé sokolovně se pořádaly kulturní akce. Místo důstojné přestavby přízemní sokolovny vzniká předimenzovaná čtyřpodlažní novostavba, která je v rozporu s regulativy územního plá­ nu a  je nevhodně umístěna na  hraně komunikace. Kauza se táhne od května 2011, kdy odbor výstavby MČ Prahy 6 vydal územní rozhodnutí, proti ně­ muž se odvolali sousední vlastníci, ale magistrát s nevýznamnou změnou potvrdil původní rozhodnutí. V červenci 2012 sousední vlastníci podali žalobu proti rozhodnutí magistrátu. Ještě před vyhlášením rozsudku odbor výstavby MČ P6 vydal stavební povolení s tím, že sousedy jako účastníky z řízení vyloučil. V  září 2013 Městský soud vydal rozsudek, ve kterém rozhodnutí magistrátu zrušil a nařídil magistrátu, aby všechny námitky řádně vypořá­ dal. Žalobci namítali především to, že v  nerozvojovém, záplavovém území přírodního parku není povoleno stavět nové stavby. Novostavba není nízkopodlažní, nesplňuje požadavek na  vybudování chodníku minimální šířky a  je v rozporu s urbanisticko-architektonickým charakterem území. I  laikovi by rozsudek soudu připadal jasný, ne tak úředníkům magistrátu, kteří rozsudek nerespektovali a znovu potvrdili původní rozhodnutí bez vypořádání námitek. Sousedé podali novou žalobu, na jejíž výsledek se bohužel stále čeká. Přesto právní oddělení MČ P6 potvrdilo investorovi, že může stavět bez upozornění na  právní a finanční důsledky, které mohou vyplynout ze zrušení územního rozhodnutí a stavebního povolení. Stavba tedy byla zahájena a nyní je před dokončením. A tak proti zákonům, rozsudku soudu i zdravé­ mu rozumu v  přírodním parku Šárka-Lysolaje vzniká čtyřpodlažní novostavba, která má obsahovat 20 ubytovacích jednotek, 40 lůžek, 4 drobné provozovny a 19 podzemních stání. Idylickému charakteru Šáreckého údolí s  rodinný­ mi domy a vilami předimenzovaná novostavba vyťala pěkný políček. Celá kauza není pouze selháním konkrétních lidí, ale dokumentuje nefunkční systém územního plánování v hlavním městě. Záměr prošel složitým schvalovacím procesem, ve  kterém se vyjadřovaly odbor územního rozvoje MČ Prahy 6, Úřad MČ Prahy 6, Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbory ochrany prostředí a další. Koneč­ né slovo má stavební úřad MČ Prahy 6, který vyhodnotil stanoviska, zamítl námitky účastníků a vydal územní rozhodnutí, které bylo už jednou soudně zrušeno. Jak je toto možné? Jarka Koňaříková, Vladan Hodek, Spolek Šárecké údolí

PDF celého časopisu naleznete zde:

https://www.sestka.cz/pdf/201609.pdf

 

 

Zpět

Kontakt

Spolek Šárecké údolí
Pod Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6

Tel: +420 602 20 55 20

 

 

© 2011 Šárecké údolí, o.s., IČ:22886052, Č.Ú. 2500153774/2010