Pozvánka na prezentaci - středa 19.3.2014 18 hodin v klubu Bílá Vrána

12.03.2014 20:17

Vážení členové našeho spolku a obyvatelé údolí! 

Po dohodě s MČ Prahy 6 vás zveme
na prezentaci protipovodňové studie ve středu 19. 3. 2014 v 18 h v Bílé vráně (sál vedle Břetislavky).

 

 Zároveň bychom zde společně prodiskutovali další postup, jak protipovodňová opatření prosadit.

 MČ Praha 6 vyslyšela naši žádost o vypracování vyhledávací studie protipovodňových opatření a v rámci výběrového řízení studii zadala. 

 Dne 16.1. se uskutečnila schůzka mezi zástupci občanů a spolku Šárecké údolí a projektanty studie, kde nás pan Trnka ze společnosti Poyry seznámil se situací na povodí a návrhy řešení.

 26.2. jsme iniciovali schůzku na půdě MČ Prahy 6, kde jsme diskutovali s p. Trnkou a pí. Charvátovou z MČ P6 finální návrh studie. 

 Studie řeší protipovodňovou ochranu Podbaby/Šáreckého údolí jak na povodí potoka, tak při ústí Vltavy v Podbabě.

 Studie rozpracovává několik možností regulace průtoku Šáreckého potoka - manipulace na Jivinách, technická úprava na Džbánu a využití plochy nad Jenerálkou pro zadržení vody v poldru.

 Opatření proti vzedmuté Vltavě je řešeno několika variantami:

·      uzavření viaduktu mobilními bariérami při současném přečerpávání potoka zabudovanými čerpadly

·      instalace mobilních bariér v ulici po obou stranách

·      položení tlakového potrubí pod stávající koryto potoka, do kterého bude při povodni převeden potok při současném uzavření viaduktu mobilními bariérami. (PREFEROVANÁ VARIANTA)

 

Za výbor spolku Šárecké údolí

Jarka Koňaříková

Dan Hodek

David Ptáček

Zpět

Kontakt

Spolek Šárecké údolí
Pod Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6

Tel: +420 602 20 55 20

 

 

© 2011 Šárecké údolí, o.s., IČ:22886052, Č.Ú. 2500153774/2010