Pravidelná schůze opět první středu - 2.9. 2015 od 19 hod v hotelu Villa Milada

27.08.2015 18:03

Hlavní téma schůze bude příprava výročního, volebního shromáždění všech členů spolku na konci září. 

Musíme najít nového hospodáře a všechna místa ve výboru, včetně předsedy, jsou k dispozici všem zájemcům o práci ve výboru na další funkční období! 

Také se budou (zatím nnečisto výborem) schvalovat úpravy stanov v souladu s NOZ, finanční zpráva. 

Všichni členové jsou jako obvykle zváni, jak na schůzi výboru ve středu  2.9., tak na volební shromáždění, o jehož termínu budeme včas v předstihu informovat.

 

Zpět

Kontakt

Spolek Šárecké údolí
Pod Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6

Tel: +420 602 20 55 20

 

 

© 2011 Šárecké údolí, o.s., IČ:22886052, Č.Ú. 2500153774/2010