Pravidelná schůze výboru OS - středa 4.9. v 18 hod v hotelu Villa Milada

03.09.2013 10:10

Na pravidelném pracovním setkání výboru OS budeme tentokrát především připravovat program pro výroční schůzi občanského sdružení.

Program schůze výboru v bodech:

  1. Příprava na výroční schůzi sdružení, rozdělení úkolů  (výroční finanční zpráva, prezentace, členské příspěvky…), návrhy na činnost v dalším období
  2. Diskuze o složení výboru pro další volební období, návrhy na přijetí dalších členů výboru
  3. Shrnutí činnosti výboru v červenci a srpnu – seznámení všech členů výboru s výsledky našich schůzek, obsahem dopisů obce apod.
  4. Nové kauzy – výstavba na Džbánu, změny v územním plánu  na parcelách v údolí, změny záměru investora na Jenerálce…
  5. Záměr obce na výstavbu sanatoria pro pacienty s Alzheimerovou chorobou na Šatovce
  6. Prezentace diplomové práce Ing. Arch. Oršulíkové – urbanistické řešení Jenerálky
  7. Návrhy pana Springorum na zlepšení značení u školy, změna režimu signalizace u Vítkovy stavby…
  8. Diskuze, připomínky a příspěvky případných návštěvníků schůze výboru

Zpět

Kontakt

Spolek Šárecké údolí
Pod Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6

Tel: +420 602 20 55 20

 

 

© 2011 Šárecké údolí, o.s., IČ:22886052, Č.Ú. 2500153774/2010