Protipovodňová kauza aktuálně

14.07.2014 11:49

Vyhledávací studii, která vyřešila varianty ochrany proti vzedmuté Vltavě i regulaci povodí Šáreckého potoka již máme hotovou. Dalším krokem měla být studie o proveditelnosti, kterou MČ Praha 6 občanům slíbila financovat, její realizaci však předala magistrátu hl. m. Prahy.

 

P. náměstek Nouza z magistrátu nám 10. 7. odpověděl, že finanční prostředky na protipovodňovou ochranu Šáreckého údolí považuje za neefektivně vynaložené, protože se týkají jen pár obyvatel. Místo slíbené studie nás informuje, že Pražská vodárenská společnost nechala zpracovat prováděcí projekt, se kterým jsme seznámeni nebyli.

 

Sepsali jsme odpověď jako otevřený dopis p. Nouzovi na vědomí zastupitelstvu hl. m. Prahy i MČ Prahy 6, kde uvádíme argumenty pro protipovodňovou ochranu údolí. Asi nejkřiklavější argument je, když magistrát letos financuje za 80 milionů stavbu nového pavilonu goril mimo záplavovou oblast, proč za podobné finance protipovodňová ochrana stovky obyvatel přímo a dvou tisíc obyvatel nepřímo je neefektivní? 

 

Jednání na půdě magistrátu jsme absolvovali 14. 8., p. náměstek Nouza se bohužel omluvil a schůzku vedla jeho tajemnice pí. Kateřina Schon. Také jsme jednali s vedoucím protipovodňové komise p. Uhrem. Dohodli jsme se na následujících krocích: magistrát zadá ověřovací studii k protipovodňové studii. Protipovodňová ochrana Šáreckého údolí bude zařazena na program schůze protipovodňové komise magistrátu, která se bude konat 16.9. Následně po schůzi komise bychom se měli sejít s p. náměstkem Nouzou. Magistrát jsme požádali, aby nás o všech krocích informoval a abychom byli přizváni na schůzi protipovodňové komise. 

 

O dalším postupu vás budeme informovat.

 

Dopis Ing. Jiřího Nouzy, náměstka primátora hl.m. Prahy (TOP 09) z 10.7.2014: 

odpoved Nouza 10_7_2014.pdf

 

Odpověď našeho spolku z 14.7.2014

dopis 14_7_2014 .pdf (83,4 kB)

Zpět

Kontakt

Spolek Šárecké údolí
Pod Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6

Tel: +420 602 20 55 20

 

 

© 2011 Šárecké údolí, o.s., IČ:22886052, Č.Ú. 2500153774/2010