Rozhodnutí o umístění stavby: Domovní čistírna odpadních vod domu č.p. 2349 v ul. Ve Skalách 14, Praha 6 - Dejvice

02.02.2012 20:13

Simunkovi-COV.pdf (93,7 kB)

Zpět

Kontakt

Spolek Šárecké údolí
Pod Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6

Tel: +420 602 20 55 20

 

 

© 2011 Šárecké údolí, o.s., IČ:22886052, Č.Ú. 2500153774/2010