Schůze výboru - středa 4.11. 2015 od 19 hod v hotelu Villa Milada

01.11.2015 19:16

Pravidelná schůze výboru se koná první středu v měsíci na obvyklém místě  a v obvyklý čas. 

Tentokrát přivítáme 4  nové členy výboru a proběhne volba funkcionářů - předsedy, místopředsedy a hospodáře spolku.

Ověříme a schválíme zápis z výroční schůze z minulého měsíce. Změny stanov, ověřený zápis a jména zvolených funkcionářů pak budou odeslány ministerstvu vnitra pro zapsání do spolkového rejstříku. 

Program této schůze tak bude především organizačního rázu. Ale jako vždy je otevřen všem členům spolku.