Schůze výkonného výboru

08.09.2011 21:33

Výbor se sešel k první pravidelné měsíční schůzi. Termíny byly stanoveny na první středu v měsíci od 18 hodin.

V lichých měsících se budeme scházet v salónku hotelu Milada, v sudých na Jenerálce, takže nás můžou pohodlně navštívit i starší občané z obou konců údolí.

Hlavní náplní schůze byla příprava na jednání se starostkou MČP6.

Probírali jsme ale i schvalování nových členů, změnu územního plánu v Sedleci. Rozdělovali jsme jednotlivé projekty.

Poplatky členů tak bude vybírat ekonom sdružení, Ing. Eva Červená.

Vývoj a výběr loga si vzal na starost Mgr. Zbyněk Hajn.

Ing. Vladimír Brož zodpovídá za dění kolem stoky D a plánované "revitalizace potoka" v rámci protipovodňových opatření.

Rekonstrukci komunikace včetně instalace zklidňujících prvků, údržbu zeleně kolem vozovky a celou otázku dopravního spojení údolí s Prahou bude s úřady projednávat předseda sdružení, David Ptáček.

O proběhlém jednání se starostkou vás budeme informovat příští týden.