Schůze výkonného výboru - středa 4.ledna od 18:00 v hotelu Villa Milada

02.01.2012 20:13

 Jako každý měsíc, i tuto první středu se sejde výkonný výbor na pravidelnou schůzi. A jako vždy jsou zváni i všichni členové sdružení a další občané údolí.

 Hlavní bod programu je prezentace jednání se starostkou, zástupci MČP6 a vedoucími odborů MHMP.

 Dále se bude mluvit o hlavních cílech sdružení pro rok 2012 a jako obvykle se projdou běžící a prřipravované projekty.