Setkání na radnici ohledně pravidel výstavby v Šáreckém údolí

20.01.2016 22:29

Místostarostka Eva Smutná podpořila iniciativu Spolku Šárecké údolí a zve zástupce iniciativ a spolků na setkání o pravidlech výstavby nejen v Šárce, ale i v jiných lokalitách Prahy 6. Setkání se koná 21. 1. v 17.30 na radnici.