Setkání se starostkou Prahy 6, Ing. Marií Kousalíkovou

14.09.2011 21:18

Dnes se sešel výbor sdružení s paní starostkou, Ing. Kousalíkovou a vedoucími odborů stavebního, územního rozvoje, dopravy a životního prostředí.

Schůzky se za radnici zúčastnil také tajemník úřadu, Ing. Holický a radní pro životní prostředí, Jan Záruba.

Za naše sdružení byli přítomni předseda  David Ptáček, místopředseda ing.Vladimír Brož, dále člen výboru Ing.Arch. Vladan Hodek a člen sdružení Jan Bláha.

Přizvali jsme také renomovaného právníka a velkého znalce  a účastníka mnoha kauz v Šáreckém údolí, JUDr. Ondřeje Tošnera, který také zastupuje občany údolí v kauze Břetislavka.

Ze setkání vyšlo několik pozitivních dohod:

1. Paní starostka slíbila uspořádat schůzku s odpovědnými pracovníky z OOP MHMP, kteří by měli ze zákona dbát o dodržování vyhlášky o přírodním parku Šárka - Lysolaje.

2. Radní pro životní prostředí a vedoucí odboru dopravy a ŽP očekávají naše návrhy na zklidnění dopravní situace na silnici
V Šáreckém údolí

3. Stejně tak na náš písemný návrh podají příslušné odbory MČP6 podněty k přezkoumání plánovaných protipovodňových opatření, tzv.revitalizace Šáreckého potoka. Zde hrozí zničení mnoha vzácných rostlinných druhů či přímo celých  ekosystémů na záplavových loukách. Strach z negativních dopadů mají také občané. Jejich připomínky budou MČP6 předány.

4. Paní starostka slíbila intervenci u městského investora ohledně dostavby kanalizace v horní části Šáreckého údolí.

 

Z celého jednání byl uskutečněn zápis.Jakmile bude hotov, zveřejníme ho na našich stránkách.

 

DP

Zpět

Kontakt

Spolek Šárecké údolí
Pod Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6

Tel: +420 602 20 55 20

 

 

© 2011 Šárecké údolí, o.s., IČ:22886052, Č.Ú. 2500153774/2010