Setkání zástupců Šáreckého údolí, o.s. se starostkou MČP6 a vedoucími odborů z MHMP

21.12.2011 09:00

Na druhém setkání se starostkou MČP6 jsme se důkladně připravili. Kromě samotné paní starostky se jednání zúčastnili místostarostové Bc. Záruba a Ayeboua, tajemník úřadu Ing. Holický, MBA, dále vedoucí odborů dopravy a životního prostředí Ing. Charvátová, vedoucí odboru územního plánování Ing. Arch. Beránek, vedoucí odboru výstavby Ing. Malotin. Na pozvání paní starostky přijeli také vedoucí odborů z MHMP - z dopravy Ing. Heroudek, z odboru ochrany přírody vedoucí odboru Ing. Pavlík a vedoucí oddělení správy pražských potoků, Ing. Frantik a Ing. Rom. Celkem tak proti nám dvěma sedělo 11 představitelů města.

Náladě nepřidala skutečnost, že se právě v tu dobu konalo v Praze rozloučení občanů se zesnulým prezidentem, Václavem Havlem.

Nejprve jsme přítomným prezentovali, jak se proměnila lokalita kolem rybníku Dubák a v ulici Pod Meliškou v průběhu posledních deseti let.

Úředníci totiž velmi často nevidí pro stromy les - každá jednotlivá stavba podle nich byla postavena legálně, byť díky množství výjimek.

Celek - přehuštěná zástavba rozlehlých vil na miniaturních pozemcích, cizorodá architektura, změny krajinného rázu, zamenšování zeleně a uzavírání údolí do oplocených ghet - neumí nebo možná nechtějí vidět.

 

Po této části prezentace nálada ve velkém jednacím sále radnice ještě značně zhoustla. Ve zbývajícím čase jsme diskutovali naše témata rozvoje údolí, investic do infrastuktury či o revitalizaci potoka. Ale poukázáním na soubor staveb, který dle našeho názoru údolí nevratně poškodil, jsme docílili jen značného ochlazení našich vzájemných vztahů. Bohužel.

Celou prezentaci si můžete stáhnout zde:

prezentace na jednání 2.12.2011-small.pdf (5,1 MB)

Zpět

Kontakt

Spolek Šárecké údolí
Pod Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6

Tel: +420 602 20 55 20

 

 

© 2011 Šárecké údolí, o.s., IČ:22886052, Č.Ú. 2500153774/2010