Výroční členská schůze Spolku Šárecké údolí 23. 4. 2019 od 18 hodin

10.04.2019 11:38

Výroční členská schůze Spolku Šárecké údolí 23. 4. 2019 od 18 hodin

 

Vážení členové spolku,

 

srdečně Vás zveme na výroční členskou schůzi Spolku Šárecké údolí v úterý 23. 4. 2019 od 18 hodin v restauraci Na Břetislavce.

 

Důležitým bodem našeho setkání bude debata o projektu Seniorského centra Šatovka, jehož představení koncem února vyvolalo spoustu bouřlivých reakcí místních obyvatel.

Rádi bychom Vás seznámili s aktuální situací a otevřeli debatu, jak se jako spolek k tomuto projektu postavíme. Chceme projekt podpořit? Jak rozsáhlá redukce počtu domů oproti původnímu projektu je dostačující? Chceme a potřebujeme v Šárce komunitní centrum a všechny služby, které radnice v projektu uvádí? Nebo je taková výstavba zcela nepřijatelná? Podáme správní žalobu proti změně územního plánu?

 

Naše pozvání na schůzi přijal také pan starosta Mgr. Ondřej Kolář a bude prezentovat úpravy projektu, které na základě připomínek vzešlých od občanů radnice připravuje.

 

Program výroční členské schůze:

  1. Zahájení schůze
  2. Vystoupení starosty MČ Praha 6
  3. Projekt Šatovka – hlasování o dalším postupu – přijetí usnesení pro či proti správní žalobě
  4. Předložení Výroční zprávy za rok 2018 – schválení
  5. Návrh změn stanov a hlasování o jejich přijetí
  6. Změny ve výkonném výboru
  7. Různé a diskuze
     

 

Za výbor

 

 

Ing. Vladimír Brož, předseda

David Ptáček, místopředseda

 

Zpět

Kontakt

Spolek Šárecké údolí
Pod Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6

Tel: +420 602 20 55 20

 

 

© 2011 Šárecké údolí, o.s., IČ:22886052, Č.Ú. 2500153774/2010