Výroční členská schůze spolku Šárecké údolí 27. 6. 2018

11.06.2018 00:00

Vážení členové spolku,

 

srdečně zveme na výroční členskou schůzi spolku Šárecké údolí,

ve středu 27. 6. 2018 v 18 hodin v restauraci Na Břetislavce.

 

 

Program členské schůze:

  1. Změna sídla a úprava stanov spolku
  2. Schválení výroční zprávy za rok 2017
  3. Volba výkonného výboru a dalších orgánů
  4. Územní studie Tichá a Dolní Šárka
  5. Plán činnosti výboru na rok 2018
  6. Diskuze

 

Výroční zprávu za rok 2017 naleznete na stránkách spolku

www.sarecke-udoli.cz.

 

Zpět

Kontakt

Spolek Šárecké údolí
Pod Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6

Tel: +420 602 20 55 20

 

 

© 2011 Šárecké údolí, o.s., IČ:22886052, Č.Ú. 2500153774/2010