Výroční schůze sdružení 6.6.2012

12.06.2012 10:52

Na výroční schůzi občanského sdružení Šárecké údolí byla jednohlasně schválena výroční finanční zpráva sdružení za období od vzniku sdružení do první výroční schůze, tj. od 11.7. 2011 do 6.6.2012. 

Výroční zpráva o.s. Šárecké údolí 2011-2012.pdf (100,6 kB)