Výroční zpráva za období 1.1.-31.12. 2013

14.10.2014 19:26

Vzhledem k tomu, že naše sdružení již existuje více než tři roky, začali jsme výroční finanční zprávy zpracovávat za období běžného kalendářního roku. 

Na výroční členské schůzi spolku dne 24.9.2014 byla jednomyslně schválena výroční zpráva za kalendářní rok 2013. 

Zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.