Záznam z ministerstva financí o převodu budov a pozemků na Džbánu

08.10.2013 22:30

Na stránkách MF jsme našli tento záznam:

__www.mfcr.cz_cs_verejny-sektor_hospodareni_privatizacni-p.pdf (53406)
 

Vysvětlivky najdete na tomto odkazu:

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/hospodareni/privatizacni-projekty#tab-slovnik-pojmu-p

Ze záznamu vyplývá, že některé budovy byly prodány, jiné budovy a pozemky byly převedeny bezúplatně.

Je zvláštní, že u většiny převodů týkajících se Džbánu chybí v tabulce datum o uskutečnění převodu.         

Zpět

Kontakt

Spolek Šárecké údolí
Pod Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6

Tel: +420 602 20 55 20

 

 

© 2011 Šárecké údolí, o.s., IČ:22886052, Č.Ú. 2500153774/2010