Zlatnice - kompromisní dohoda s MHMP o trase nového koryta potoka

21.05.2012 00:00

Po našich intervencích od starostky přes primátora až po ministra životního prostředí jsme dosáhli dohody na Zlatnici.

Pět odborníků z Agentury pro ochranu přírody a krajiny a magistrátu společně s členem výboru našeho sdružení, RNDr. Milanem Řezáčem,

prošlo celou louku a dohodli se na kompromisní trase, která se vyhne nejcennějším rostlinám v této lokalitě.

Horní část louky bude navíc pravidelně lučně kosena, jak jsme původně požadovali pro celou louku.

Bohužel, i v tomto případě bylo o záměru MHMP rozhodnuto již před vznikem našeho sdružení a tento kompromis považujeme za náš velký úspěch. Ke změnám dojde i na Žežulce, jak je popsáno v dopisu ministra životního prostředí, Mgr.Tomáše Chalupy.

Zlatnice- zatloukani kulu - nova trasa