Zveme všechny občany na územní řízení o výstavbě na Jenerálce, v místě bývalé cihelny!

04.10.2011 21:03

 

V místě bývalé cihelny na Jenerálce - V Šáreckém údolí 39, se připravuje výstavba vil, ale i  bytového domu o 4 NP!

Naše sdružení podporuje rozvoj údolí a přestavba nefunkčního průmyslového areálu ve vilovou zástavbu je žádoucí.

Nicméně 4 patrové bytové domy do přírodního parku nepatří, odporuje to příslušným předpisům, vyhláškám a zákonům.

Podpořte nás a přijďte také na veřejné projednávání této stavby ve čtvrtek 13.10.2011 v 9:00 do zasedací místnosti MČP6 ve třetím patře.

Jediná vizualizace areálu, která je vyvěšena na bráně, neukáže, na kolik zasáhne výstavba krajinný ráz údolí.

Posuďte sami:

Cihelna akom - pudorys

Zpět

Kontakt

Spolek Šárecké údolí
Pod Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6

Tel: +420 602 20 55 20

 

 

© 2011 Šárecké údolí, o.s., IČ:22886052, Č.Ú. 2500153774/2010