Polyfunkční budova - Vítězné náměstí

Polyfunkční budova - Vítězné náměstí

Šárecké údolí, o.s. je účastníkem řízení v kauze Polyfunkční budova na

Vítězném náměstí. Námitky sdružení jsou ve formátu PDF ke stažení zde: OS á‡reckŽ œdol’ -n‡mitky ke st avbì LINE - Vítìzné námìstí.pdf (634268)

Informace o kauze naleznete na stránkách Praha 6 ztrácí tvář (https://praha6ztracitvar.cz/kauza/line-ledni-medved)