Vstupní šachta do stoky D

Vstupní šachta do stoky D

Při pozorném pohledu uvidíte za stromy šedou betonovou rouru - vstup do šachty stoky D. Pozor! Mohli byste se propadnout!