Pro Nebušice

Nám nejbližší sdružení, jehož hlavní prioritou je zabránit výstavbě druhé přistávací dráze na ruzyňském letišti.

Letadla by létala i nad našimi hlavami, takže bojují i za Šárecké. Společnost Šáreckého údolí byla rovněž velmi významně angažována v této iniciativě.

O.S. Pro Nebušice