Aktuálně k protipovodňové ochraně Dolní Šárky


V naší odpovědi magistrátu konstatujeme, že jejich zhodnocení aktuálního protipovodňového řešení bohužel nepřináší žádný posun projektu vpřed a vychází v mnoha ohledech z nesprávných předpokladů. Požádali jsme magistrát o svolání schůzky všech zúčastněných stran (magistrát, MČ Praha 6, zástupce občanů, DHI, ČVUT), kde by se ujasnily parametry zadání protipovodňového projektu a další kroky. Zároveň jsme požádali, aby Hl. m. Praha potvrdila závazek k ochraně občanů proti povodni na Vltavě na úrovni Q2002, který magistrát přijal v listopadu 2002 a p. primátor Svoboda jej potvrdil při setkání s občany při výročí 10 let od povodní 2013. Více k protipovodňovým opatřením na www.vodypokrk.cz