PP DOLNÍ ŠÁRKA

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Přírodní památka Dolní Šárka, ev. č. 775, se skládá ze tří menších oddělených a vzájemně odlišných celků, ležících v Dolní Šárce na svazích při dolní části Šáreckého potoka. Jednotlivé části se nazývají podle přilehlých usedlostí Duchoňská (na pravém úbočí potoka), Šatovka a Žežulka (obě na levém úbočí). Spravuje ji AOPK Praha.

Pohled na Dolní Šárku z PP Baba
Vyhlášena 1. září 1982
Kód ÚSOP 755
Lokalita Praha 6 (Dejvice)
Nadmořská výška 200 – 270 m n. m.
Výměra 6,05 ha
Seznam chráněných území Prahy

DŮVOD OCHRANY

Důvodem pro vyhlášení této přírodní památky byla snaha o zachování přirozených teplomilných společenstev rostlin a živočichů a snaha ochránit významný geomorfologický útvar Duchoňská.

FLÓRA

Na území přírodní památky se dochovala teplomilná společenstva kostřavových trávníků a lemů s kakostem krvavým a smldníkem jelením. Další významné druhy jsou například bělozářka liliovitá, česnek viničný a křivatec český.

FAUNA

Území přírodní památky tvoří významné útočiště teplomilných druhů bezobratlých živočichů, zvláště hmyzu.