SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním přihlašovacího formuláře poskytuji správci webu Spolek Šárecké údolí, Pod Mlýnkem 68/4,160 00 Praha 6, Česká Republika, IČ: 22886052 (dále jen správce), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jako je: jméno, příjmení, e-mailová adresa, domovká adresa a telefon v nezbytném rozsahu a to v souladu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.