50 BYTŮ MÍSTO ZELENĚ UPROSTŘED PŘÍRODNÍHO PARKU?!

Vážení sousedé, obyvatelé a přátelé Šáreckého údolí,

Je po volbách a radnice se opět snaží prosadit změnu územního plánu a na Šatovce, uprostřed přírodního parku, místo zeleně postavit pět nových až třípatrových domů s asi 50 byty. A to i přes to, že podobný návrh již v září 2021 zamítl Nejvyšší správní soud. I tentokrát budeme podávat proti změně námitky a jsme připraveni chránit status přírodního parku i soudně.

Do 16.11. proto musíme sesbírat 200 podpisů a podat námitky, viz podpisový arch.

Moc vás prosíme o pomoc a podporu při sběru podpisů na přiložený podpisový arch. Každé jméno se počítá! Podmínkou je pouze trvalé bydliště v Praze a plnoletost.

Podepsaný arch nám prosím vraťte do schránky domu V Šáreckém údolí 32 (usedlost Okolka), nejpozději v pátek 11.11.!

Stránky ani pořadí podpisů prosím nečíslujte, doplníme při kompletaci.

Předem všem děkujeme za podporu našeho společného úsilí při zachování rázu údolí takového, jako je dnes, i pro příští generace.

Výbor Spolku Šárecké údolí