Interpelace na zasedání zastupitelstva MČ Praha 6 a odpověď na ni

Dne 22.11. 2016 za spolek Šárecké údolí v řadě otázek, které trápí obyvatele Šáreckého údolí a Podbaby, interpeloval pan Vladan Hodek. Znění interpelace a odpověď na ni si můžete přečíst zde:

interpelace.pdf (430591)

intepelace_odpoved.pdf (799016)