Interpelace podané na MHMP – rekonstrukce komunikace a protipovodňová opatření

Ve čtvrtek 24.1. 2019 vystoupil člen výboru Spolku Šárecké údolí Milan Šimonovský se dvěma interpelacemi. Doufáme, že s novým obsazením magistrátu se podaří tyto dlouho prosazované projekty zdárně posunout k realizaci.

Znění interpelací naleznete zde:

interpelace MHMP_protipovodnova opatření_24012019.pdf (250223)

interpelace MHMP_rekonstrukce komunikace V Šáreckém údolí 24012019.pdf (421054)