Kauza „Tunel Blanka“ – další územní řízení – tentokrát o závlahách v lesostepi Pod Kuliškou

Nejkontroverznější stavba v údolí, rodinný dům o zastavěné ploše 800 m2, který ukousnul kus kopce pod chráněnou lesostepí, měla další dějství.

Dne 7.11. 2011 proběhlo na odboru výstavby veřejné projednávání o umístění studní, zavlažovacích jímek a kolektorů pro tepelná čerpadla.

Naše základní námitka  byla namířena proti umístění zavlažovací jímky přímo do území chráněné lesostepi Pod Kuliškou.

Jakožto lesostep na skalním podloží břidlic, obrácená na jihozápad, je enklávou nejen na 700 (!) druhů motýlů, ale i chráněných druhů blanokřídlého hmyzu, ještěrky, slepýše. Samozřejmě všechny druhy kostřav, na které jsou tyto chráněné živočišné druhy vázány, vyžadují suché a slunné klima.

Nejen, že by zakopáním takové jímky došlo k poškození ekosystémutéto vzácné lesostepi. Investor měl ale, dle vlastního vyjádření, tuto lokalitu v úmyslu zavlažovat! Tím by samozřejmě změnil nevratně srážkové poměry na tomto území a nebylo by už pak co chránit.

Při projednávání zástupce investora slíbil, že tuto jímku umístí mimo parcely, na které se rozkládá lesostep a že upustí i od záměru ji zavlažovat.

Pozorně budeme jeho počínání sledovat a netrpělivě čekáme, zda se dohodnutá řešení promítnou i do územního rozhodnutí.

Protokol o jednání s našimi námitkami si můžete stáhnout zde:

protokol-o-jednani-7-11-2011.pdf (4,4 MB)

O významu lesostepi pojednává tento dokument:

Ochrana přírody a krajiny v Hlavním městě Praze – lesostep pod kuliškou.pdf (338,2 kB)