Šatovka

 Usedlost Šatovka je jedním z nejvíc neuralgických bodů v Šáreckém údolí. 
 
 Od té doby, co byli radnicí všichni nájemníci vystěhováni a objekt osiřel, se kolem Šatovky událo mnohé. 
 
Dvakrát byla Šatovka svévolně osídlena squattery. 
 
V roce 2011  radnice požádala magistrát o změnu územního plánu. Proti této změně podal náš spolek námitky. 
 
Mezitím vycházely z radnice, ještě za vlády ODS a ČSSD v období 2010-2014, neoficiální a polooficiální informace o nejrůznějších záměrech. 
 
Domov seniorů vystřídala snaha přestěhovat sem LDN z Chitusiho ulice. Poté se na radnici objevil projekt na Alzheimerovo centrum. 
 
Pak se nechala starostka slyšet, že Šatovku nabídli nadaci Charty 77 - Bariéry, pro vybudování centra pro paraplegiiky. 
 
 Po volbách v roce 2014 nejprve koalice TOP09, ODS, STAN a ANO Šatovku nijak neakcentovala. Dvojí obsazení budovy  squattery ale situaci akcelerovaly.
 
 V roce 2018, po dlouhých 7 letech, na magistrátu došlo ke schválení územního plánu a celá plocha zeleně o rozloze 6337 m2, v ochranném pásmu přírodní památky Dolní Šárka, se proměnila ve stavební pozemek s koeficientem zastavěnosti C. 
 
Ve stejném roce rada MČ Prahy 6 vyhlásila architektonickou soutěž na seniorské cetrum Šatovka. To znamená kromě rekonstrukce a částečné demolice současné usedlosti výstavbu šesti nových třípatrových domů. 
 
Náš spolek s tak razantní změnou a masívní výstavbou nesouhlasí a domníváme se, že radnice by měla jít příkladem v ochraně přírody. 
 
 Rekonstrukci Šatovka potřebuje a všichni po ní voláme. Za nejjednodušší považujeme obnovu její původní funkce, rekonstrukci domu a vytvoření městských startovacích bytů.  Nebráníme se ani přístavbě, zvětšení objemu a kapacity budovy, přístavbě nějaké menší, doplňkové stavby, v uliční čáře, tvořené současnou výstavbou. Podmiňovat ale rekonstrukci jedné budovy  nutností postavit šest dalších domů, to se nám zdá jako mimořádně neštastné, vzhledem k doposud trvající stavební uzávěře a ochrannému pásmu přírodní památky. 
 
 
 
 
 

Kontakt

Spolek Šárecké údolí
Pod Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6

Tel: +420 602 20 55 20

 

 

© 2011 Šárecké údolí, o.s., IČ:22886052, Č.Ú. 2500153774/2010