Plán vize na rozvoj rekreačních funkcí v Šáreckém údolí

Ing. Arch. Vladan Hodek vypracoval mapu údolí. Je to vlastně územní plán, ve kterém jsou vyznačeny možnosti, jak využít údolí pro rekreační a sportovní aktivity. Těšíme se na vaše připomínky a nápady.

Plán si můžete stáhnout zde: údolí rozvoj.pdf (2,3 MB)