Pochod za protipovodňová opatření

Diskuze občanů s primátorem Bohuslavem Svobodou a se starostou Prahy 6 Jakubem Stárkem

Praha, Dolní Šárka, 4. 6. 2023 v odpoledních hodinách

K výročí 10 let od povodní na Vltavě v roce 2013 se uskutečnil pochod za protipovodňová opatření v Dolní Šárce. V roce 2002 bylo při povodni na Vltavě zaplaveno v Dolní Šárce 42 domů až po střechy. Domovy místních obyvatel byly znovu zaplaveny při povodních v roce 2013. Pochodu se zúčastnilo přibližně 110 účastníků. Průvod s transparenty a rekvizitami přibližujícími život v zaplaveném území došel k přívozu Podbaba, kde proběhla diskuze občanů s primátorem Bohuslavem Svobodou, starostou Prahy 6 Jakubem Stárkem a paní Markétou Štalmachovou, ředitelkou odboru bezpečnosti magistrátu hl. m. Prahy. Primátor i starosta Prahy 6 přislíbili občanům, že se budou problematikou aktivně zabývat, a již na konci června se občané dozvědí stanovisko magistrátu k aktuálnímu, třetímu návrhu řešení protipovodňových opatření v Dolní Šárce.

V roce 2002 zasáhla Prahu tisíciletá voda a zaplavila velkou část hlavního města. V Šáreckém údolí – v ulici V Podbabě a v ulici V Šáreckém údolí bylo vyplaveno 42 domů až po střechy. Hl. město Praha se v listopadu 2002 zavázalo, že ochrání všechny obyvatele Prahy proti povodním. Dolní Šárku bohužel do opatření nezahrnulo. V roce 2013 zaplavila voda domy obyvatel Podbaby v Dolní Šárce znovu. Ihned po povodni místní sepsali petici a od té doby bojují za protipovodňová opatření.

Aby na tuto situaci upozornili a iniciovali kroky ke změně, uspořádali frustrovaní obyvatelé Podbaby v Dolní Šárce pod záštitou Spolku Šárecké údolí happeningový pochod, na nějž navázala diskuze s primátorem Bohuslavem Svobodou, starostou Prahy 6 Jakubem Stárkem a paní Markétou Štalmachovou, ředitelkou odboru bezpečnosti magistrátu hl. m. Prahy.

Primátor Bohuslav Svoboda přítomné ujistil, že závazek magistrálu ochránit občany Prahy proti povodním platí i pro obyvatele Dolní Šárky a že on osobně převezme za projekt politickou zodpovědnost. Starosta Prahy 6 Jakub Stárek řekl, že Rada MČ Praha 6 podporuje navržené protipovodňové řešení pro území Dolní Šárky a usnesením z 7. 2. 2022 požádala magistrát prověřit funkčnost řešení a jeho dopracování. Primátor dodal, že hl. m. Praha je připravena vyčlenit finanční prostředky pro upřesnění parametrů technického řešení a propočet ceny. Slíbil, že již ke konci června se občané dozvědí stanovisko magistrátu k poslednímu, aktuálnímu návrhu protipovodňových opatření. Aktuální návrh protipovodňové ochrany je z územní studie Dolní – Tichá Šárka a vychází z předchozích dvou studií. Návrh spočítá v uzavření viaduktu mobilním hrazením proti vzedmuté vodě Vltavy a odvedením Šárecko-Litovického a Lysolajského potoka tunelem do Vltavy v místě bývalého lomu. Konečné řešení je třeba upřesnit i ve vztahu k dalším cílům a záměrům v území. Podle starosty Stárka bude mít na podobu konečného řešení vliv, jak bude tunel pro odvod potoků do Vltavy dimenzován, i to, zda bude sloužit jen jako štola, nebo bude součástí cestního propojení zelených ploch hl.m. Prahy.