Podnět ke změně linek č.116 a 555

V souvislosti s anketou MČP6 ke změnám v MHD po otevření nových stanic metra A v dubnu t.r. uspořádal náš spolek vlastní anketu pro Šárecké občany.

Anketa dopadla, včetně hlasů zaslaných mailem, SMS či tel.hovorem takto:

68 hlasů pro naše návrhy, 18 proti, 4 se problém netýká.

Děkujeme touto cestou všem za účast v anketě i diskuzi na webu či zaslaných zprávách mailem.

Na základě výsledků ankety  jsme podali na radnici Prahy 6 tento podnět:

„Dobrý den,

V souvislosti s vyhlášením ankety o změnách v MHD od dubna t.r. podáváme tento podnět:

1)      Linka č.116 jezdí nyní z Dejvické přes Šárku bezúčelně do Nebušic, kde nemá žádnou dopravní obslužnost. Přímé linky do Nebušic existují a jsou o několik minut kratší.
Jediným důvodem je, že magistrát prodal pozemky točny na Jenerálce a autobusy se nemají jak na odbočení z Horoměřické do Šárky otočit.
Požadujeme obnovení linky č.116 v trase na Bořislavku.
Jsme si vědomi, že technicky je možné tuto trasu obnovit až po vybudování okružní křižovatky na Horoměřické v. Nebušické.
Touto cestou vyzýváme své volené zástupce, aby nám pomohli prosadit tuto úpravu na magistrátu HMP. Ten je zodpovědný za odprodej pozemků točny na Jenerálce do soukromého vlastnictví.
Domníváme se proto, že má morální povinnost tuto chybu napravit a financovat stavbu z prostředků, které prodejem pozemků v rozporu s veřejným zájmem získal.

2)      Školní linka č. 555 vozí v Šárce „vzduch“ v celé 4 km délce. Na poslední stanici – Žežulka, vzdálené 800 m od křižovatky s Lysolajským údolím, nabere 6 dětí a doveze je na zastávku Břetislavka. Tam jede v přesně stejný čas zcela prázdná linka č.355 stejnou trasou kolem lysolajské školy. Viz příloha.
Jedná se o reliktní linku. Děti už několik let  spadají do školních obvodů v Dejvicích, Lysolaje jsou samostatnou MČ. Do loňska byla naším školním obvodem ZŠ Bílá, nyní je to ZŠ Čermáka. (Částečně ZŠ Červený vrch, což je další argument pro trasu linky č.116 na Bořislavku).
Desítky rodičů tak vozí děti ráno do škol auty, další děti  chodí  lesní, neudržovanou a nebezpečnou cestou se stoupáním 20% na 1 km vzdálenou zastávku U Matěje, linka č. 131.
Škola v Lysolajích navíc už dva roky další děti ze Šárky nepřijímá. Přestože jsme na tuto absurdní situaci v minulosti už víckrát poukazovali, žádnou reakci úřadu ani samosprávy jsme nezaznamenali.
Proto jsme, v reakci na anketu radnice,  uspořádali o víkendu vlastní anketu (viz www.sarecke-udoli.cz) . Rozdali jsme 200 letáků do všech schránek v údolí, poslali 170 mailů našim členům a příznivcům.
Za prvních 48 hodin se ankety zúčastnilo 61 hlasujících, z toho 51 podpořilo   náš návrh změny.
Návrh změny jsme konzultovali s místostarostkou Mgr. Kolínskou a také s panem Nedvídkem z Ropidu, který má obě linky ve své gesci.
Z hovorů vyplynulo, že máme předat městské části náš návrh a pakliže MČ náš návrh podpoří, ROPID nemá v zásadě žádné námitky.
Mgr. Kolínská navrhla ještě úpravu – aby linka 555 objela všechny tři školy v okolí –  Bílou, Čermáka i E. Destinové. Do tohoto autobusu by určitě nastoupily rády děti z ulice V Podbabě (dnes se snaží „narvat“ do přeplněných autobusů ze Suchdola) a nově všechny děti ze sídliště v areálu bývalé sladovny naproti Kauflandu. Ty dnes chodí vesměs  pěšky do ZŠ Bílá a při hustotě provozu v ranní špičce to není příliš bezpečné .
Tento návrh podporujeme, nevíme samozřejmě, nakolik je reálný z hlediska povoleného otáčení či projíždění tou či onou ulicí, zda je možné zastavit v Terronské poblíž školy Emy Destinové atd.
To by bylo nutné podrobit šetření Ropidem.
Ale i prosté posílení spojení ze Šárky do Dejvic v ranní špičce, aby se dostaly děti do Dejvic včas, bez nutnosti čekat 25 min před školou či bez nutnosti desítek individuálních jízd aut rodičů, by pomohlo nejen nám obyvatelům. (Pro neinformované – průměrně jezdí do Šárky autobus jedenkrát za hodinu). Ulevila by (změna linky 555) také přecpané ulici Podbabské a Jugoslávských partyzánů.

Děkuji  předem jménem celého našeho spolku za vaši pomoc.
 

David Ptáček

Šárecké údolí, o.s.

Pokojná 2707/6

160 00 Praha 6

Tel:+420602205520

e-mail: info@sarecke-udoli.cz

www.sarecke-udoli.cz

____________________________________________________________

Poznámka: naše tvrzení, že magistrát prodal pozemky pod točnou na Jenerálce, bylo mylné. Ve skutečnosti pozemky získal současný vlastník v restituci.

Za tuto nepřesnost se omlouváme.