PŘIHLÁŠKA ZA AKTIVNÍHO ČLENA SPOLKU ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ

    Souhlasím se zasíláním informací o činnosti sdružení e-mailem

    V souladu s článkem 5A Stanov Spolku Šárecké údolí, registrovaných Ministerstvem vnitra ČR dne 10.6.2011, pod č.j. VS/1-1/84787/11-R, se přihlašuji za člena tohoto dobrovolného a neziskového sdružení občanů. Podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováním a uchováním uvedených údajů v evidenci spolku k vytváření sumarizovaných výkazů pro státní orgány. Tyto údaje nemohou být a nebudou zneužity pro marketingové, reklamní či jiné podobné účely třetích osob a subjektů.