Šárecké údolí – obnova původních stepí v lokalitě Dolní Šárka

Hledáme dobrovolníky pro akci na tento čtvrtek!
24.9. startuje další, v pořadí už osmý ročník Dobrovolnických dnů. Tentokrát ve spolupráci s dobrovolníky z firmy Sanofi budeme rozšiřovat stepní ekosystém v nejcennější přírodní památce v Dolní Šárce – na louce nad Šatovkou.
Na těchto místech se páslo už v neolitu a je to prokazatelně první místo v Praze s kulturní zemědělskou krajinou.
Pod odborným dohledem Lesů hl.m. Prahy a odboru ochrany prostředí MHMP odstraníme náletové křoviny a dáme šanci původním druhům rostlin v této extrémně cenné a nádherné lokalitě.
Zájemci o tvrdou práci ve velmi náročném terénu – hlaste se na tel. 602628005- Ing. Marek Brychcín.
Půjde o vyřezávání náletových dřevin na stepi přírodní památky Dolní Šárka – Šatovka.
Lokalitu si můžete prohlédnout na odkazu:http://envis.praha-mesto.cz/…/chruzemi/cr2_cztx/chu14.htm
Zdatnější jedinci budou pracovat s křovinořezy a motorovými pilami, ostatní budou vyřezané dřeviny tahat na hromadu.
Akce se uskuteční za každého počasí.
Nářadí bude k dispozici, pokud možno si vezměte s sebou pracovní rukavice, dobrou kotníkovou obuv (práce bude probíhat ve svahu) a něco k pití.
Sejdeme se v 8:30 na zastávce autobusu 116 Šatovka
https://www.google.cz/maps/place/%C5%A0atovka/@50.1175182,14.3759694,17z/data=!4m5!3m4!1s0x470b954d398d38e3:0x2bf5de92eb033346!8m2!3d50.1175198!4d14.374900